Tuân Thủ Pháp Luật và Quy Định Của Cửa Hàng Nội Thất Cùng Bay Nhé

Cửa hàng Nội thất Cùng Bay Nhé cam kết đảm bảo việc truy cập và sử dụng trang web tại https://cungbaynhe.net/gioi-thieu/ tuân thủ đầy đủ các quy định và luật pháp của Việt Nam về thương mại điện tử. Dưới đây là một số điều khoản quan trọng:

1. Chấp nhận đơn hàng và giá cả:

  • Trang web có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của khách hàng vì lý do kỹ thuật hoặc các lý do khách quan khác vào bất kỳ thời điểm nào.
  • Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin giá cả đầy đủ và chính xác, nhưng vẫn có thể xảy ra sai sót. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn hàng.

2. Giải quyết sai thông tin nhập vào trang web:

  • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Nếu thông tin không chính xác, chúng tôi có quyền hủy bỏ giao dịch.
  • Trong trường hợp sai thông tin do trang web hoặc bên thứ ba gây ra, chúng tôi sẽ cố gắng tìm giải pháp hợp lý.

3. Quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền:

  • Toàn bộ nội dung trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Quyền sở hữu trí tuệ, dù đã hoặc chưa đăng ký, đều được bảo lưu.

4. Quyền pháp lý:

  • Mọi điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web tuân thủ pháp luật Việt Nam.
  • Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Quy định về bảo mật:

  • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và giao dịch thanh toán của khách hàng bằng các biện pháp an ninh tốt nhất.
  • Việc sử dụng phần mềm, công cụ hoặc phương pháp để thay đổi cấu trúc dữ liệu là nghiêm cấm.
  • Trang web cấm mọi hành vi can thiệp, tấn công hoặc xâm nhập vào hệ thống dữ liệu. Các vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Cửa hàng Nội thất Cùng Bay Nhé tin tưởng rằng việc áp dụng các quy định này sẽ tạo ra một môi trường mua sắm trực tuyến an toàn và tích cực cho khách hàng.